Kubls uz riteņiem 


      Pārvietojamais kubls nogādājams Jums ērtā un pieejamā vietā. Uzstādīšana ilgst tikai 15 min.  Kublā vienlaikus ērti var justies līdz 6 cilvēkiem. Kubla uzpildīšana, atkarībā no ūdens spiediena, kā arī no ūdens sūkņa jaudas. Uzpildīšana var aizņemt aptuveni 40 min. Ūdens uzsildīšana atkarīga no laika apstākļiem un ūdens temperatūras kas var aizņemt līdz 4 h. Kubla iekšpuse ir apstrādāta ar speciālu materiālu kas nodrošina labus higiēniskos apstākļus.  Kubla lietošanas noteikumi.

       Aizliegts Kublam un platformai veikt jebkādas, iepriekš ar izpildītāju nesaskaņotas, vizuālas un tehniskas izmaiņas.
Kublu drīkst montēt un novietot tikai uz līdzenas virsmas.
UZMANĪBU! Novietojot Kublu uz nelīdzenas virsmas ir iespējama kubla konstrukcijas neatgriezeniska bojāeja. 
.) (Piepildīta Kubla masa ir ~2 tonnas)


Pēc Kubla lietošanas obligāti ir jānolaiž ūdens. 
UZMANĪBU! Pirms ūdens nolaišanas, pārliecinieties, ka krāsns ir izkūrusies! Izlaižot ūdeni ir jāņem vērā, ka kublā ir apmēram 2 tonnas ūdens un tam kaut kur jāaizplūst. Kubla krāsni aizliegts kurināt pirms kubls nav pilnībā uzpildīts, līdz pašai augšai.


UZMANĪBU! Kurinot krāsni ar zemu ūdens līmeni, tā tiks pārkarsēta un neatgriezeniski sabojāta!

Kubla krāsni drīkst kurināt ar visa veida malku. Kubla krāsni aizliegts kurināt ar visa veida briketēm, granulām, akmeņoglēm, gāzveida, šķidrajiem kurināmajiem.
UZMANĪBU! Kurinot krāsni ar nepiemērotu kurināmo, tā tiks pārkarsēta un neatgriezeniski sabojāta!

Iekāpšana un izkāpšana no Kubla notiek tikai tam paredzētā vietā. Nedrīks atrasties uz platformas novietotās krāsns tuvumā vai uz platformas dubļu sargiem.  

Atļauts izmantot pirts slotiņas. Tas tikai dos lielāku efektu! 
Aizliegts pie kubla ūdenī pievienot aromātiskās eļļas, šķidrumus, cietas ūdenī šķīstošas vielas, krāsvielas utml. piemaisījumus.
UZMANĪBU! Ūdenim pievienojot neparedzētus piemaisījumus, var tikt sabojātas Kubla koka konstrukcija un detaļas! 


Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .